Νέα του ιστοχώρου

 
 
Φωτογραφία Παιδείας Λόγος
20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 5ου ΚΥΚΛΟΥ '"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
από Παιδείας Λόγος - Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος 2015, 3:15 μμ
 

Ο 5ος Κύκλος του προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ξεκινάει στις 20 Μαρτίου