Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
11ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄ ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
by Παιδείας Λόγος - Monday, 13 January 2020, 8:31 AM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι καλησπέρα, 

το ΥΛΙΚΟ & ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Γ΄ΜΕΡΟΥΣ 11ος  ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία