Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
by Παιδείας Λόγος - Monday, 6 April 2020, 2:00 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι, 

τα θέματα εργασιών για τον 2ο  ΚΥΚΛΟ Β’ ΤΜΗΜΑ της «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ»

έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες εκπόνησης και υποβολής της εργασίας και να ενσωματώσετε στην εργασία σας το προτεινόμενο εξώφυλλο.

Καλή σας επιτυχία!