Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 4ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
by Παιδείας Λόγος - Monday, 6 April 2020, 1:52 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι, 

το υλικό του 4ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ καθώς και τα αντίστοιχα tests έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα και είναι στη διάθεσή σας προς μελέτη και επεξεργασία.

Καλή επιτυχία! 

 

Με εκτίμηση, 

Από τη Διαχείριση