Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 5ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 12 May 2020, 9:31 AM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι,

το υλικό και τα tests του 5ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  για το Γ' τμήμα του 1ου κύκλου της ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε για να τα μελετήσετε.

Παράλληλα, αναρτήθηκαν και τα θέματα όπως και οι οδηγίες για την εκπόνηση της τελικής εργασίας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Από τη Διαχείριση