Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 2ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
by Παιδείας Λόγος - Monday, 3 August 2020, 3:18 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι,

του υλικό του Μονοημέρου έναρξης  του προγράμματος «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ) καθώς και το υλικό και τα tests του 2ου Διημέρου μαθημάτων του έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. 

Οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας καθώς και οι προσωπικοί κωδικοί έχουν σταλεί στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε επιμορφούμενου. 

Παρακαλείσθε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα ώστε να παρακολουθείτε απρόσκοπτα το πρόγραμμα. 

Καλή αρχή και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού! 

Στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση, 

Από τη Διαχείριση