Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
11ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δ΄ ΜΕΡΟΥΣ
by Παιδείας Λόγος - Thursday, 15 October 2020, 1:50 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι, 

το υλικό και τα αντίστοιχα tests του Δ΄ ΜΕΡΟΥΣ για το Γ' τμήμα του 11ου κύκλου της Ηγεσίας είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι. 

Καλή επιτυχία!

Από τη Διαχείριση