Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Δ ΄ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 7ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
by Παιδείας Λόγος - Wednesday, 21 October 2020, 2:02 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι,

το υλικό και το test του 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  όπως επίσης και το υλικό της 7ης συνάντησης έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα. 

Με την ανάρτηση της 7ης συνάντησης (που δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση, παρά μόνο μαγνητοσκοπημένο μάθημα) ολοκληρώνεται το υλικό για το πρόγραμμα της 

«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ.

Καλή επιτυχία!

Από τη Διαχείριση