Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» - 12ος ΚΥΚΛΟΣ A΄ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 10 November 2020, 12:19 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι, 

το υλικό και τα tests του Β΄ΜΕΡΟΥΣ 12ος  ΚΥΚΛΟΣ A΄ΤΜΗΜΑ της ΗΓΕΣΙΑΣ έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Με εκτίμηση, 

Από τη Διαχείριση