Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ: ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ 600 ΩΡΩΝ
by Παιδείας Λόγος - Monday, 7 December 2020, 12:43 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι,

το υλικό καθώς και τα αντίστοιχα test και του 3ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ για το Β' ΤΜΗΜΑ του 2ου ΚΥΚΛΟΥ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 600 ωρών έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.

Kαλή επιτυχία!

 Από τη Διαχείριση