Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
3ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 5ου - 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
by Παιδείας Λόγος - Monday, 25 January 2021, 3:08 PM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι,

3ος  ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ : ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΑ ΤΕΣΤ  5ου &6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Καλή επιτυχία!

Από τη Διαχείριση