Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
12ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ 400 ωρών: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ 4ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
by Παιδείας Λόγος - Wednesday, 21 April 2021, 9:50 AM
 

Η Ανάρτηση του 4ου Τριημέρου Σεμιναρίων έχει ολοκληρωθεί - μπορείτε να συνεχίσετε & να ολοκληρώσετε την μελέτη σας. 

Καλή Συνέχεια