Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
3ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑ600: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 18 January 2022, 10:37 AM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι οι αναρτήσεις του προγράμματος  έχουν ολοκληρωθεί και μπορείτε να ολοκληρώσετε τη μελέτη σας καθώς και την τελική σας αξιολόγηση.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

Από τη Διαχείριση