Νέα του ιστοχώρου

 
 
Φωτογραφία Παιδείας Λόγος
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»
από Παιδείας Λόγος - Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018, 12:25 μμ
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι αναρτήθηκε το Δ΄ ΜΕΡΟΣ του υλικού του 9ου Κύκλου Γ΄ ΤΜΗΜΑ , καθώς και τα θέματα των εργασιών. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.