Νέα του ιστοχώρου

 
 
Φωτογραφία Παιδείας Λόγος
9ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»
από Παιδείας Λόγος - Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018, 1:21 μμ
 

 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι αναρτήθηκε το Γ΄ ΜΕΡΟΣ του υλικού του 9ου

Κύκλου Δ΄ ΤΜΗΜΑ , καθώς και τα θέματα των εργασιών. 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.