Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
10ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»
by Παιδείας Λόγος - Monday, 4 March 2019, 9:23 AM
 

Αγαπητοί επιμορφούμενοι 

1.      ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ του Γ΄ ΜΕΡΟΥΣ του 10ου Κύκλου Α΄ ΤΜΗΜΑ

2.     ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ που αφορούν την εργασία που πρέπει να εκπονήσετε.

Μπορείτε να ασχοληθείτε με την εκπόνηση της τελικής εργασίας. 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.