Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
10ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»
by Παιδείας Λόγος - Thursday, 11 April 2019, 1:10 PM
 

 Αγαπητοί επιμορφούμενοι καλησπέρα, 

το υλικό του Γ΄ΜΕΡΟΥΣ 10ος  ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία