Νέα του ιστοχώρου

Γενικά νέα και ανακοινώσεις

Page: ()   1  2
DiscussionStarted byRepliesLast post
1ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 2ου & 3ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 3 Jul 2019, 2:53 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 6ου ΤΡΗΜΕΡΟΥ & 7ου ΔΙΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 3 Jul 2019, 2:21 PM
2ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 5ου - 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 2:03 PM
2ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 6ου - 7ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΘΕΜΆΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 1:56 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 4ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 1:29 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 5ου ΤΡΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 1:23 PM
10ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 1:12 PM
10ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δ’ ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 4 Jun 2019, 12:54 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 3ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 13 May 2019, 3:28 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 13 May 2019, 2:56 PM
10ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 11 Apr 2019, 1:10 PM
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" Γ' ΤΜΗΜΑ 1ος ΚΥΚΛΟΣ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 7 Mar 2019, 9:45 AM
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ" Γ' ΤΜΗΜΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 7 Mar 2019, 9:43 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 4ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 6 Mar 2019, 2:23 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 8ου & 9ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 6 Mar 2019, 2:00 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 6 Mar 2019, 1:15 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 6 Mar 2019, 12:40 PM
10ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 4 Mar 2019, 9:23 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 3ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 5 Feb 2019, 3:54 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 9ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 5 Feb 2019, 3:19 PM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 22 Jan 2019, 11:29 AM
10ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 14 Jan 2019, 2:06 PM
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 1ος ΚΥΚΛΟΣ Α’ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 4ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 1 Jan 2019, 5:08 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 5ου – 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ & 7ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 28 Dec 2018, 10:12 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 7ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 28 Dec 2018, 9:44 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 8ου και 9ου ΔΙΥΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 27 Dec 2018, 9:45 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 23 Nov 2018, 1:15 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 7ου Τριημέρου του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 12 Nov 2018, 3:40 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 6ου Διημέρου του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 12 Nov 2018, 10:23 AM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 23 Oct 2018, 1:21 PM
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : 1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 2ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sat, 20 Oct 2018, 9:35 AM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : 1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 6ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sat, 20 Oct 2018, 9:16 AM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sun, 30 Sep 2018, 9:21 AM
1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sun, 30 Sep 2018, 9:17 AM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 24 Sep 2018, 12:54 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 24 Sep 2018, 12:25 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 3ου & 4ου Διημέρου του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 6 Sep 2018, 2:58 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 4ου & 5ου Διημέρου του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 6 Sep 2018, 2:47 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Δ΄ΜΕΡΟΣ 9ου Κύκλου Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sun, 12 Aug 2018, 4:22 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sun, 12 Aug 2018, 4:21 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ΜΕΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sun, 12 Aug 2018, 4:21 PM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : 1ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 2ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sat, 14 Jul 2018, 1:23 PM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : 1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 3ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sat, 14 Jul 2018, 1:22 PM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : 1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 5ο ΔΙΗΜΕΡΟ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Sat, 14 Jul 2018, 12:16 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 14 May 2018, 2:31 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΝΑΡΞΗ Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΟΣ 2018 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 14 May 2018, 2:02 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Γ΄ΜΕΡΟΣ 9ου Κύκλου Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 7 May 2018, 3:02 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 2ου ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 7 May 2018, 2:34 PM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2018 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 7 May 2018, 2:13 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 3 Apr 2018, 1:29 PM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 1ος Κύκλος ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : 2ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ Α΄ ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 28 Mar 2018, 3:24 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Δ΄ΜΕΡΟΣ 9ου Κύκλου Α΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 22 Mar 2018, 10:48 PM
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9ος ΚΥΚΛΟΣ Β & Γ΄ ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 20 Mar 2018, 3:16 PM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»1ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 7 Mar 2018, 4:10 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 7 Mar 2018, 4:09 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Β΄ΜΕΡΟΣ 9ου Κύκλου Β΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 6 Mar 2018, 4:05 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Γ΄ΜΕΡΟΣ 9ου Κύκλου Α΄ΤΜΗΜΑ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 15 Feb 2018, 4:41 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Γ΄ΜΕΡΟΣ του Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ του 9ου Κύκλου «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Ανάπτυξη Διδακτικών Ικανοτήτων» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 6 Feb 2018, 3:28 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 29 Dec 2017, 12:29 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Β΄ΜΕΡΟΣ του Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ του 9ου Κύκλου «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Ανάπτυξη Διδακτικών Ικανοτήτων» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Thu, 21 Dec 2017, 8:07 PM
8ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Δ΄ΜΕΡΟΣ 8ου Κύκλου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 20 Dec 2017, 2:42 PM
8ος ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ : Γ΄ΜΕΡΟΣ 8ου Κύκλου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 30 Oct 2017, 1:29 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 25 Oct 2017, 4:37 PM
9ος ΚΥΚΛΟΣ «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Ανάπτυξη Διδακτικών Ικανοτήτων» ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Mon, 16 Oct 2017, 2:10 PM
8ος ΚΥΚΛΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΝΑΡΞΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 27 Jun 2017, 9:44 AM
LIVE STREAMING 600 ωρών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 27 Jun 2017, 9:44 AM
ΕΝΑΡΞΗ LIVE STREAMING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 27 Jun 2017, 9:42 AM
LIVE STREAMING: « ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Tue, 27 Jun 2017, 9:41 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ΜΕΡΟΥΣ LIVE STREAMING 600 ωρών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 23 Jun 2017, 10:36 AM
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Α΄ΜΕΡΟΥΣ LIVE STREAMING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 14 Jun 2017, 9:05 AM
ΕΝΑΡΞΗ LIVE STREAMING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 400 ωρων"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Wed, 14 Jun 2017, 9:03 AM
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στη διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων στην ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και το ερωτικώς σχετίζεσθαι» Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 27 Feb 2015, 3:30 PM
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" με τίτλο "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις & τις Ν. Τεχνολογίες για παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»" Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 27 Feb 2015, 3:20 PM
20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 5ου ΚΥΚΛΟΥ '"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Picture of Παιδείας Λόγος Παιδείας Λόγος 0 Fri, 27 Feb 2015, 3:15 PM
Page: ()   1  2